ผู้อำนวยการ สพป.ชม.3 ได้เยี่ยมชมและร่วมให่กำลังใจนวัตกรรม COSESS EDUCATION และ PRATHOM COFFEE

20230920034124.jpg - ผู้อำนวยการ สพป.ชม.3 ได้เยี่ยมชมและร่วมให่กำลังใจนวัตกรรม COSESS EDUCATION และ PRATHOM COFFEE | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034126.jpg - ผู้อำนวยการ สพป.ชม.3 ได้เยี่ยมชมและร่วมให่กำลังใจนวัตกรรม COSESS EDUCATION และ PRATHOM COFFEE | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034127.jpg - ผู้อำนวยการ สพป.ชม.3 ได้เยี่ยมชมและร่วมให่กำลังใจนวัตกรรม COSESS EDUCATION และ PRATHOM COFFEE | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034128.jpg - ผู้อำนวยการ สพป.ชม.3 ได้เยี่ยมชมและร่วมให่กำลังใจนวัตกรรม COSESS EDUCATION และ PRATHOM COFFEE | https://banwianghaeng.ac.th 20230920034129.jpg - ผู้อำนวยการ สพป.ชม.3 ได้เยี่ยมชมและร่วมให่กำลังใจนวัตกรรม COSESS EDUCATION และ PRATHOM COFFEE | https://banwianghaeng.ac.th