จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2566

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด "เยาวชนเวียงแหงรวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด" มีครูพยัคฆ์ ยอดแก้ว และครูธนพจน์ สิวอ ครูผู้ควบคุมการฝึกในครั้งนี้ โดยสามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอีก 2 อันดับ มีรายละเอียด ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.เจนจิรา ลุงกอ
ด.ช.หลาวแลง ลุงต๊ะ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ด.ช.พีระชาติ ธนัทวงศ์กุล
ด.ช.ภานุวัฒน์ ซาววา
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
ด.ญ.เพียงขวัญ คำดี๋
ด.ช.วรวัตร สนธิ
พร้อมรับถ้วย เกียรติบัตรและเงินรางวัล จากนายถนอม กุยแก้ว นายอำเภอเวียงแหง