ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านเวียงแหง เรื่องรับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล

 

ประกาศโรงเรียนบ้านเวียงแหง เรื่องรับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเวียงแหง
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.