topt($d,CURLOPT_HEADER,0); $e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> โรงเรียนบ้านเวียงแหง รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ - BANWIANGHAENG SCHOOL | https://banwianghaeng.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

โรงเรียนบ้านเวียงแหง รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านเวียงแหงเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ป.ป.ส. ระดับเพชร

วันที่ 15-16 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  โดยมีว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์  ครองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ป.ป.ส.ระดับเพชร ประจำปี 2565 รางวัลระดับชาติ มอบโดย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี และนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร