ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20230915085608.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085609.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085611.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085612.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085614.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085616.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085617.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085619.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085620.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085622.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085624(1).jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th 20230915085624.jpg - ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | https://banwianghaeng.ac.th