ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านเวียงแหงเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า /บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์