ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การก่อสร้างฐานประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โรงเรียนบ้านเวียงแหงได้ดำเนินการก่อสร้างฐานประดิษฐานพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ สถาปนาโรงเรียน 99 ปี ในปี พ.ศ.2565 นี้
จึงขอเรียนเชิญ เชิญชวน ผู้ปกครอง ผู้มีจิตศรัทธา
โอนผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020149801589
ชื่อบัญชี บริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านเวียงแหง

ตามกำลังศรัทธาเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาแด่นักเรียน ผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนชาวเวียงแหง