ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานร้านประถมกาแฟ

โรงเรียนบ้านเวียงแหง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานร้านประถมกาแฟ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.