ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเวียงแหง
ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครใดๆ