รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้เข้ามานิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเวียงแหง

รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
777.21 KB ดาวน์โหลด
457.75 KB ดาวน์โหลด
494.35 KB ดาวน์โหลด