topt($d,CURLOPT_HEADER,0); $e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ - BANWIANGHAENG SCHOOL | https://banwianghaeng.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงพิธีบวงสรวง

รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงพิธีบวงสรวงและงานรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้..

เสื้อคอปกแขนสั้น

รุ่น limited edition เพียง 99 ตัวเพียงเท่านั้น เพื่อเป็นของระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา การก..

เชิญร่วมฉลองและทำบุญครบรอบ 99 ปี โรงเรียนบ้านเวียงแหง

เชิญร่วมฉลองและทำบุญครบรอบ 99 ปี โรงเรียนบ้านเวียงแหง "ร้อยรักสามัคคี 99 ปี โรงเรียนบ้านเวียงแหง"

ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย

ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย

ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือ..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่..

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล และ พนักงานร้านประถมกาแฟ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล และ พนักงานร้านประถมกาแฟ

แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานร้านประถมกาแฟ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานร้านประถมกาแฟ จำนวน ๑ อัตรา