ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล และ พนักงานร้านประถมกาแฟ

แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานร้านประถมกาแฟ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานร้านประถมกาแฟ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ เรื่อง การประชาพิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์

โรงเรียนบ้านเวียงแหงได้รับพิจารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์โครงการโรง..

การก่อสร้างฐานประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ..

ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล