topt($d,CURLOPT_HEADER,0); $e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ - BANWIANGHAENG SCHOOL | https://banwianghaeng.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

โรงเรียนบ้านเวียงแหง รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

ครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน (บ้าน..

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านเวียงแหง และทีมงานฟ้า-ขาว

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านเวียงแหง และทีมงานฟ้า-ขาว ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแ..

ประกาศโรงเรียนบ้านเวียงแหง เรื่องรับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเ..

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักการภารโรง

ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาว

ประกาศโรงเรียนบ้านเวียงแหงเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า..

อนุญาตให้นักเรียนสวมกางเกงขายาวสุภาพในช่วงฤดูหนาว

โรงเรียนบ้านเวียงแหงอนุญาตให้นักเรียนสวมใส่กางเกงวอร์มสีดำ , สีน้ําเงิน หรือกางเกงขายาวพลศึกษาของโรง..

เอกสารก่สร้างอาคาร