ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

การเข้าดูผลการเรียน

การเข้าดูผลการเรียน สำหรับผู้ปกครอง ผ่าน APP Q-Parent

สถานศึกษาสีขาว มาตรฐานระดับเพชร

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้ผ่านการประเมินผลงานดีเด่น ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ป..

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2567

สถานศึกษาสีขาว รักกษามาตรฐานระดับเพชร

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น รักษาม..

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ 'ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านเวียงแหง '

พร้อมชมการแสดง การละเล่น เทคนิคการขายสินค้าของนักเรียน กิจกรรมมากมายในงานนี้ แล้วพบกัน! วันที่ 22 ธั..

โรงเรียนบ้านเวียงแหง เป็นตัวแทนของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่..

โรงเรียนบ้านเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สพป.ชม 3 เป็นตัวแทนของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม..

ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านเวียงแหง

โรงเรียนบ้านเวียงแหง รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

ครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน (บ้าน..

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านเวียงแหง และทีมงานฟ้า-ขาว

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านเวียงแหง และทีมงานฟ้า-ขาว ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่..