ภาพกิจกรรม

ร่วมเดินขบวนโครงการบรรพชาศาสนทายาท

เข้าร่วมเดินขบวนโครงการบรรพชาศาสนทายาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมิ่งมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม..

อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เข้ารับการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชก..

มหกรรมสุดยอดของดี OTOP อำเภอเวียงแหง

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ร่วมกับอำเภอเวียงแหงจัดการประกวด “ธิดากระเทียม” ในงานมหกรรมสุดยอดกระเทียมไทยและ..

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โรงเรียนบ้านเวียงแหง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก..

การเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจการปกค..

วันสถาปนาครบรอบ 42 ปี โรงเรียนบ้านนามน

โรงเรียนบ้านเวียงแหง นำโดยว่าที่ ร.อ.เสกสันต์ ครองสมบัติ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้เป็นเกียรติเข้าร่ว..

ทัศนศึกษา

“ใหว้สมเด็จพระองค์ดำ นำไหว้พระสิงห์หนึ่ง สุดตะลึงสะพานแขวน ดอยดินแดน Hiso เวียงแหง”

เวียงแหง เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศเพียบ

ในงาน Open House โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่

อบรมสวนพฤกษศาสตร์

ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแหง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชในท..

การสอบ National Test (NT)

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู และคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านกองลม ดำเนินการสอบ National Test (NT) นักเรียนชั..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้นำนักเรียนจำนวน 145 คน ร่วมกับโรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนบ้านกองลม และโรงเรียน..

มอบทุนการศึกษา

ว่าที่ รอ.เสกสันต์ ครองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแหง พร้อมด้วยครูประจำชั้นเป็นตัวแท..