อัตลักษณ์ของโรงเรียน


อัตลักษณ์
 
“ เฟื่องฟ้า  อาสาด้วยใจ ”

เอกลักษณ์

“  วินัยดี  มีความเสียสละ  ”