สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบ้านเวียงแหง


อักษรย่อของโรงเรียน 

ว.ห.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า