สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบ้านเวียงแหง