ติดต่อโรงเรียน

 


โรงเรียนบ้านเวียงแหง

ตั้งอยู่เลขที่ 365 หมู่ 5 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
โทรศัพท์ 053-477296

โทรสาร 053-477296


Website : http://banwianghaeng.ac.th
E-mail : banwianghang.wh@gmail.com

Facebook Page : 
รร.บ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่