จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ฉบับที่36/2567

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ในกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู

จดหมายข่าว ฉบับที่35/2567

โรงเรียนบ้านเวียงแหงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

จดหมายข่าว ฉบับที่33/2567

ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญ นายทุนใจดี

จดหมายข่าว ฉบับที่34/2567

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมอนุโมทนาบุญงานสรงน้ำพระธาตุ ทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ 4 รอบ 48 ..

จดหมายข่าว ฉบับที่32/2567

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแหง มอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัลในการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันงดสูบ..

จดหมายข่าว ฉบับที่31/2567

โรงเรียนบ้านเวียงแหง เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ผู้บริหาร สพป.ชม เขต 3 สัญจร ทั้ง 5 อำเ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

การเข้าดูผลการเรียน

การเข้าดูผลการเรียน สำหรับผู้ปกครอง ผ่าน APP Q-Parent

สถานศึกษาสีขาว มาตรฐานระดับเพชร

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้ผ่านการประเมินผลงานดีเด่น ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ป..

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2567

สถานศึกษาสีขาว รักกษามาตรฐานระดับเพชร

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น รักษาม..

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ 'ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านเวียงแหง '

พร้อมชมการแสดง การละเล่น เทคนิคการขายสินค้าของนักเรียน กิจกรรมมากมายในงานนี้ แล้วพบกัน! วันที่ 22 ธั..

ภาพกิจกรรม

ร่วมเดินขบวนโครงการบรรพชาศาสนทายาท

เข้าร่วมเดินขบวนโครงการบรรพชาศาสนทายาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมิ่งมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม..

อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เข้ารับการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชก..

มหกรรมสุดยอดของดี OTOP อำเภอเวียงแหง

โรงเรียนบ้านเวียงแหง ร่วมกับอำเภอเวียงแหงจัดการประกวด “ธิดากระเทียม” ในงานมหกรรมสุดยอดกระเทียมไทยและ..

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โรงเรียนบ้านเวียงแหง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก..

การเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจการปกค..

วันสถาปนาครบรอบ 42 ปี โรงเรียนบ้านนามน

โรงเรียนบ้านเวียงแหง นำโดยว่าที่ ร.อ.เสกสันต์ ครองสมบัติ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้เป็นเกียรติเข้าร่ว..